PPCT NGU VAN 12-13

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Quốc Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:14' 20-10-2012
Dung lượng: 287.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Môn Ngữ Văn
LỚP 6
Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì I: 19 tuần (72 tiết)
Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

TUẦN
TIẾT
BÀI DẠY

HỌC KÌ I

1
1
2
3,4
Hướng dẫn đọc thêm: Con Rồng cháu Tiên, Bánh chưng bánh giầy
Từ và cấu tạo từ tiếng Việt;
Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt.

2
5
6
7,8
Thánh Gióng;
Từ mượn;
Tìm hiểu chung về văn tự sự.

3
9
10
11,12
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh;
Nghĩa của từ;
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự.

4
13
14
15,16
Hướng dẫn đọc thêm: Sự tích hồ Gươm;
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự;
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.

5
17,18
19
20
Viết bài Tập làm văn số 1;
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ;
Lời văn, đoạn văn tự sự.

6
21,22
23
24
Thạch Sanh;
Chữa lỗi dùng từ;
Trả bài Tập làm văn số 1.

7
25,26
27
28
Em bé thông minh;
Chữa lỗi dùng từ (tiếp);
Kiểm tra Văn.

8
29
30,31
32
Hướng dẫn đọc thêm: Cây bút thần;
Danh từ
Luyện nói kể chuyện;

9
33,34
35
36
Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự;
Hướng dẫn đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng;
Thứ tự kể trong văn tự sự

10
37,38
39
40
 Viết bài Tập làm văn số 2;
Ếch ngồi đáy giếng;
Thầy bói xem voi.

11
41
42
43
44
Danh từ (tiếp);
Trả bài kiểm tra Văn;
Luyện nói kể chuyện;
Cụm danh từ.

12
45
46
47
48
Hướng dẫn đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng;
Kiểm tra Tiếng Việt;
Trả bài Tập làm văn số 2;
Luyện tập xây dựng bài tự sự- Kể chuyện đời thường.

13
49,50
51
52
Viết bài Tập làm văn số 3;
Treo biển; Hướng dẫn đọc thêm: Lợn cưới, áo mới;
Số từ và lượng từ.

14
53,54
55
56
Ôn tập truyện dân gian;
Kể chuyện tưởng tượng;
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt.

15
57
58
59
60
Chỉ từ;
Luyện tập kể chuyện tưởng tượng;
Hướng dẫn đọc thêm: Con hổ có nghĩa;
Động từ.

16
61
62
63
63*
Cụm động từ;
HDĐT : Mẹ hiền dạy con;
Tính từ và cụm tính từ. ( Lý thuyết )
Tính từ và cụm tính từ.( Bài tập )

17
64
65
66
66*
Trả bài Tập làm văn số 3;
Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng;
Ôn tập Tiếng Việt.
Ôn tập tổng hợp

18
66**
67,68
69
Ôn tập tổng hợp ( tt ) – 1 tiết
Kiểm tra HKI
Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện.

19
70,71
72
72*
 Chương trình Ngữ văn địa phương;
Trả bài kiểm tra học kì I.
Trả bài kiểm tra học kì I(tt)

HỌC KÌ II

20
73,74
75
76
Bài học đường đời đầu tiên;
Phó từ.
Tìm hiểu chung về văn miêu tả;

21
77
78
79,80
Sông nước Cà Mau;
So sánh.
Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả;

22
81,82
83,84
 Bức tranh của em gái tôi
Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.

23
85
86
87
88
Vượt thác;
So sánh (tiếp);
Chương trình địa phương Tiếng Việt;
Phương pháp tả cảnh;
Viết bài Tập làm văn tả cảnh (làm ở nhà).

24
89,90
91
92
Buổi học cuối cùng;
Nhân hoá;
Phương pháp tả